ebbessons_logo

Våra djur

Vi har ca 65 mjölkkor av rasen Svensk lågland (svart/vita) som mjölkas med en De Laval robot.
De går inomhus i lösdrift och under sommaren får de självklart gå ut på bete, en stor del av dagen.
Ibland tidigare men ofta senare framåt kvällen!!